Jdi na obsah Jdi na menu
 


11. týden

9. 11. 2015

Čtvrtek 12. 11. 2015
Při první hodině jsme dnes procvičovali vyjmenovaná slova po P a po S. Nejdříve při rozcvičce nám paní učitelka popisovala slova a my je měli poznat a správně napsat. Ne vždy se to podařilo, ale snažili jsme se. Kdo v některém slově chyboval, měl čas zapsat si ho správně do slovníčku. Poté byla na řadě práce ve skupinách, při které jsme moc hezky spolupracovali, vysloužili jsme si od paní učitelky pochvalu. Hledali jsme k vyjmenovaným slovům po S slova příbuzná a zkoušeli s nimi tvořit věty. Během volných dní máme možnost jako dobrovolný domácí úkol vypracovat zbývající části Ypsilonkových úkolů. Také jsme se podívali na předvčerejší dobrovolný úkol, kteří někteří z nás splnili - zjistit chybějící slovo v českém přísloví a také jeho význam. To se nám povedlo výborně, pochopili jsme, že se nemusí týkat pouze jídla (Sytý hladovému nevěří.), ale že se vztahuje na nejrůznější oblasti života. V poslední části hodiny jsme společně udělali první část úkolu na význam slov po S. Když toho máme méně na výběr, daří se nám to lépe, než když pracujeme se všemi kartičkami najednou.
O matematice jsme se dnes seznámili se zvířátky dědy Lesoně. Nejdříve nám paní učitelka rozdala list s básničkou, v které chyběla slova (rýmy). My jsme si ji přečetli a z nabídky v rámečku vybírali vhodná doplnění, která jsme zapisovali. Pro kontrolu jsme si celou básničku poslechli. Byla namluvená hlasem, který nás navíc dost pobavil. Pak jsme se podrobně seznámili s prvními třemi zvířátky dědy Lesoně. Poznáme myš, kočku a husu a víme, jakými ikonkami se zapíší. Také jsme dokázali z obrázků vyvodit, jak silné které zvířátko je, a tak jsme se mohli pustit do jednotlivých soutěží v přetahované - určovali jsme, které družstvo vyhraje. To jsme mohli poznat díky tomu, že jsme si zvířátka na jedné, druhé nebo obou stranách lana nahradili jinými. Stále jsme ale museli mít na mysli, že síla družstva musí zůstat zachovaná. Nakonec nám paní učitelka rozdala sáčky s dřevěnými ikonami, které jsme mohli ve skupinách používat, abychom všechno názorně viděli. A povedlo se nám vyřešit oba úkoly.
Při hudebce jsme většinu času věnovali nácviku našeho vystoupení na besídku pro rodiče. Měli jsme tzv. "první čtenou zkoušku", ale my jsme raději všechno rovnou zpívali :-). A šlo nám to výtečně, bylo jasné, že spousta z nás se na to chystá i doma, protože jsme znali slova velmi dobře.
Čtvrtou hodinu jsme měli náhradní matiku za včerejšek a trénovali při ní písemné násobení a odčítání. Po společné ukázce jsme pracovali do sešitů samostatně, ale radost paní učitelka při opravování neměla. Mnoho z nás si příliš nebere k srdci české přísloví "Práce kvapná, málo platná.", takže sice má vypočítané všechno rychle, ještě dělá práci navíc, ale v příkladech má obrovské množství chyb. Budeme muset ještě hodně trénovat. Na závěr hodiny jsme si ověřili, jak jsme na tom v tuto chvíli s malou násobilkou - čekal nás souboj týmů, Vašek dělal rozhodčího a my se snažili příklady od paní učitelky řešit co nejrychleji.
Po obědě jsme měli angličtinu (jedna skupina psala čtvrtletní práci) a pak tělocvik.

Středa 11. 11. 2015
Naposledy stručně - O třídnické hodině jsme nejdříve oslavili Ájiny narozeniny a pak si vyzkoušeli aktivitu na spolupráci ve skupině s důležitým "poučením" na závěr. Skupiny dostaly na proužky rozstříhaný obrázkový příběh o dvou oslech. Nejdříve měly za úkol obrázky pouze prohlédnout, poté se domlouvat na správném uspořádání (každý ale musel mít pro své rozhodnutí důvod) a nakonec nalepit na papír a připravit vyprávění příběhů. V kruhu nám pak jednotliví mluvčí práce skupin představili a my přemýšleli, která varianta může být lepší, než ta naše, nebo si stáli za tím, že ta naše je správná. Nakonec nám paní učitelka řešení ukázala a my jsme si připomněli, že je lepší se domlouvat na řešení problémů dřív, než se začneme hádat nebo prát.
Druhou hodinu byla angličtina a pak nás čekala dvouhodinovka pokusů se vzorky půdy, které jsme si přinesli. Pracovali jsme jak s učebnicí, tak s pracovními listy a k tomu vše ověřovali pokusy. Většina práce se nám dařila skvěle, jen přechody mezi jednotlivými aktivitami a závěrečný úklid jsme moc nezvládli, to se paní učitelce nelíbilo. Velkou pochvalu za dobrovolný a promyšlený úklid si ale zasloužil Péťa, děkujeme.
Při dílně čtení jsme se dnes zaměřili na tvorbu otázek pro své postavy. Nestačilo se ale jen zeptat, museli jsme také připsat, z jakého důvodu se své postavy ptáme. Kdo úkol nestihl dnes, bude v něm pokračovat při příští dílně.

Úterý 10. 11. 2015
Zase stručně - na první hodinu matematiky se na nás přišla podívat paní zástupkyně Rybářová. Při rozcvičce jsme protrénovali písemné násobení, i odčítání. Pak jsme vytvořili skupiny - část si vyzkoušela doplňování do indického násobení a část společně řešila slovní úlohu, zejména zpracování zápisu. Poté jsme ve dvojicích řešili příklady na písemné násobení a na závěr jsme se připravili na další hodinu matiky ukázkou práce s tabulkou a pojmy menšenec, menšitel, rozdíl.
Při češtině jsme věnovali velkou pozornost významům méně známých slov příbuzných k vyjmenovaným po P a pak začali s řadou slov po S při práci s osmisměrkou. Jako dobrovolný domácí úkol můžeme zjistit, jaké slovo v tajence chybí a co celé české přísloví znamená.
Stejně jako v přírodovědě i ve vlastivědě se nyní zaměřujeme na půdu a navíc na zemědělství v ČR. Při práci na pracovním listu a s textem v učebnici jsme se zajímali o typy půd a úrodnost se vzrůstající nadmořskou výškou.
Naše hotové pohádky s vyjmenovanými slovy jsme zpracovávali ve skupinách při výtvarce. Domlouvali jsme se, jaké ilustrace k příběhům zvolíme, jak vše rozmístíme na plakátu, kdo co bude dělat. Bylo to těžké, zejména koordinace práce a také nás tlačil čas, ale zvládli jsme to skvěle a zítra si své práce navzájem představíme.

Pondělí 9. 11. 2015
Dnes jen krátce, tripartity byly dlouhé :-)
V obou hodinách češtiny jsme se pilně věnovali vyjmenovaným slovům po P - slova příbuzná, význam slov, problematické dvojice slov. Také jsme dokončili své pohádky na B, L, M. Zítra je zpracujeme i výtvarně a pak vyvěsíme do třídy.
Při matematice jsme se pustili do písemného násobení s přechodem přes základ deset, zkoušeli i indicky násobit a ve skupinách trénovali správný postup. Potřebujeme hodně zapracovat na připomenutí násobilky, tento týden tak máme na trénink, příští už budeme psát i na známky.
Větší část přírodovědy jsme věnovali práci na našich lapboocích a pak si vysvětlili úkol na středu - přinést vzorek jakékoliv půdy pro naše další zkoumání a pokusy.
Poslední pak byla angličtina.