Jdi na obsah Jdi na menu
 


2. týden

7. 9. 2015

Pátek 11. 9.
Poslední den druhého týdne jsme začali geometrií, resp. hrou Sova. Snažili jsme se pomocí správně volených otázek zjistit, na který geometrický tvar myslí paní učitelka. Pak jsme zopakovali pravidla rýsování, připomněli si rýsování přímky a možné způsoby jejího označování a vyrobili si pomůcku pro zapamatování značek používaných v geometrii. Na pracovním listu od paní učitelky jsme se seznámili s prostředím čtvercové mříže a hledali různé cesty z jednoho mřížového bodu do druhého. Ty, které jsme nalezli, jsme zapisovali pomocí šipek. Práci máme rozdělanou, příští pátek v ní budeme pokračovat.
Druhou hodinu jsme věnovali nejrůznějším dotazům a informacím a pak hlavně Týdnu mobility. Jáchym a Šimon nám pověděli, jak bude letos probíhat průzkum způsobu dopravy do a ze školy, a zatímco jsme si mohli prohlížet nové katalogy knížek a nabídku kroužků, všechny nás obešli a zjištěné informace zaznamenali.
Odysseova dobrodružství byla náplní hodiny českého jazyka - čtení. Začali jsme s tréninkem čtenářských dovedností, dnes to bylo předvídání z titulní stránky Odysseova deníku a pak výběr vhodného detailu z textu k ilustraci. Práce se nám dařila, dokázali jsme najít množství důkazů pro své předpovědi, o čem asi příběh bude, jak v textu, tak na obrázku.
Čtvrtou hodinu byly pracovní činnosti a pátou jsme šli na tělocvik ven. Na oběd jsme přišli pořádně vysportovaní.

Čtvrtek 10. 9.
V českém jazyce jsme dnes opět opakovali. Na řadu přišla vyjmenovaná slova, velká písmena u vlastních jmen, abeceda, párové souhlásky a slova protikladná. Po společné rozcvičce jsme se rozdělili do skupin a v nich pak svým tempem a v pořadí, jaké jsme si vybrali, procvičovali a procvičovali.
Další slovní úlohy jsme využili při rozcvičce: Dobrá zpráva je, že začínáme být schopni (někteří) přemýšlet nad tím, kde jsme udělali chybu. Samostatně jsme sčítali a odčítali do sešitů a konečně došlo i na pavučiny, kterých se část z nás nemohla dočkat. Nově nám přibyla pavučina s podmínkou.
Velmi jsme překvapili paní učitelku dobrovolným domácím úkolem - členské státy EU vyznačila většina třídy. Naopak velké problémy nám dělalo rychlé opakování ve skupinách, které místo plánovaných pěti minut trvalo skoro dvacet. Třídní pravidla nám někdy dávají pořádně zabrat. Vyznačit do mapy republiky Čechy, Moravu a Slezsko, pro nás byla hračka. Ale dát dohromady, co všechno z také mapy dokážeme vyčíst, to už byl oříšek. Když se nám navíc pletly světové strany, bylo to náročné. Práci s textem v učebnici jsme nestihli, budeme na ní pokračovat příští týden. Dobrovolně se můžeme věnovat úkolu s nářečím.
Při hudebce jsme zpívali "Strč prst skrz krk", vymýšleli rytmický doprovod hrou na tělo, učili se zpívat novou písničku "Lachtani". Natálka nám představila svou vlastní práci, kterou pro třídu vyrobila - zpěvník námořnických písní. Každý také mohl říct, jakou písničku by letos při hudební výchově rád zpíval, zítra o nich budeme hlasovat.
Po obědě pak byla ještě hodina angličtiny a den jsme uzavřeli sportem.

Středa 9. 9.
V průběhu třídnické hodiny si děti vyzkoušely aktivitu "Společný strom", při které pátraly ve dvojicích po tom, co mají společné. Sešlo se mnoho zajímavých věcí, od jídla a peníze přes sporty a dobré známky až po kamarádství.
Když se Šimon a Jáchym vrátili s paní učitelkou z Ekotýmu, poreferovali ostatním, co dělali a jaké zprávy přinášejí.

Angličtina byla dnes věnovaná zejména poslechu s porozuměním. Příběh "Who's this?" jsme poslouchali, podle poslechu dávali obrázky do správného pořadí, snažili se rozhovory opakovat. Připomněli jsme si známé postavy a přidali tři nové, jejichž pamatování jsme upevňovali při hrách.
Matematickou rozcvičku si tentokrát vzaly na starost slovní úlohy, které nám daly pořádně zabrat. Byli jsme schopni dobrat se i dvanácti různých výsledků a tak jsme byli nuceni své pravdy obhajovat a pátrat po příčinách chyb. Velkým úkolem byla matematická šifra, která nám odhalila téma následující hodiny přírodovědy. V tajence nám totiž vyšla otázka "Proč se střídá den a noc?" Zkusili jsme si na ni sami odpovědět, ať obrázkem nebo popisným vysvětlením.
Abychom své hypotézy ověřili, vyzkoušeli jsme si pokus s postavičkami a glóbusem. Každý jsme si vystřihli svou postavu z papíru, přilepili ji na glóbus, dali Péťovi roli sluníčka a prakticky zjišťovali, jak to s tím střídáním dne a noci je. Museli jsme zjistit, kterým směrem se Země otáčí, nezapomněli jsme ani na obíhání kolem Slunce. Nakonec jsme znovu zkoušeli tvořit otázky k textu v učebnici.
Poslední hodina byla Dílna čtení. Zatím je úvodní seznámení, ta pravá začne až příští týden, protože si na ni budeme nosit své vlastní (klidně i rozečtené knihy). Zatím jsme si zmapovali své čtenářské zájmy, obavy, radosti, ... na názorové ose i sami do svých sešitů. Zamýšleli jsme se nad tím zda a proč rádi čteme, (ne)máme rádi čtení před spaním, jak jsme na tom s časem pro čtení, jaké jsou naše oblíbené knihy nebo žánry.

Úterý 8. 9.
Při matice jsme pracovali s čísly do 1000 a porovnávali je. Seznámili jsme se s prostředím pavučin, které některé zaujalo natolik, že chtěli další úkoly sami pro sebe :-).
V českém jazyce jsme opakovali, co známe z minulých let, daleko víc než v předchozích dnech se nám dařila práce ve skupince. Jen jsme trochu bojovali s rozdělením hlásek.
Úvodní hodinu vlastivědy jsme věnovali seznámení s učebnicí a poloze České republiky v Evropě. Snažili jsme se trénovat práci s textem, tvořit otázky k textu, pátrat po zdrojích informací.
Ve výtvarce jsme vytvořili dokonalá podzimní slunce, koukněte na fotku :-). Všem se práce moc povedla. Navíc jsme dokončili naše loďky s třídními pravidly. Oboje už nám zdobí třídu.

Pondělí 7. 9.
Dnes už jsme se pustili do učení. Ráno jsme si v kruhu zazpívali, přečetli dopis od skřítka Kipču a zakreslili si první bodíky do svých lodiček. Kdo chtěl, mohl ostatním povědět krátce o svých víkendových zážitcích, chtěli skoro všichni :-). Představili jsme si týdenní plány a vysvětlili, jak s nimi budeme pracovat.
V češtině jsme pracovali s rýmy, připomněli jsme si, co jsou podstatná jména a slovesa. Počítali jsme slova ve větě. Snažili jsme se spolupracovat ve skupinkách, ve většině se nám dařilo.
Matiku jsme zahájili hrou "Sova" s cenovkami oblečení a šlo nám to výborně. Zopakovali jsme si, co jsou čísla sudá a lichá, počet cifer a jejich význam, orientaci v číselné řadě do tisíce.
Prohlídkou učebnice a témat, která nás letos čekají, jsme začali první přírodovědu. Každý jsme si měli možnost ujasnit, co nás asi bude bavit nejvíc a proč, s čím bychom mohli zápasit a proč. Ukázali jsme si, co je to hypotéza a jak se dá ověřovat. Mluvili jsme o pokusech a pozorováních.
Na angličtinu jsme museli trochu upravit skupiny, protože paní učitelka Ihlová není tento týden ve škole, ale zvládli jsme to. Představili jsme si učebnici, poslouchali a zkoušeli zpívat dvě písničky, trénovali základní rozhovor ve dvojicích.