Jdi na obsah Jdi na menu
 


27. týden

29. 2. 2016

Pátek 4. 3. 2016
Začali jsme geometrií, v které na nás čekaly dva hlavní úkoly. Nejdříve jsme pracovali s krychlovými stavbami a zkoušeli rozlišit rozdíl mezi nárysem a půdorysem. Zjistili jsme, že to není tak úplně jednoduché, ale dokázali jsme si správná řešení odůvodnit. Poté přišlo na řadu rýsování trojúhelníků, když jsme znali délku všech tří stran. Trochu jsme zápasili s náčrtkem, ale společnými silami jsme ho vždy dali dohromady. A hlavně jsme zjistili, že se velmi vyplatí si ho vytvořit. Přišli jsme i na to, že ne každý trojúhelník musí být pravoúhlý, takže si kolmicí tentokrát nepomůžeme. Ale s kružítkem nám to šlo docela dobře a za chvíli už jsme měli dva trojúhelníky hotové. Marek si vzpomněl, že se jim říká rovnoramenné, protože mají dvě strany stejně dlouhé. A zvládli jsme i vypočítat obvody poté, co jsme zjistili, že je potřeba převést si délky jednotlivých stran na stejnou jednotku.
V dílně psaní jsme si vyslechli komentář k našim posledním dílům a pak už se dali do dnešního psaní. Vybrali jeden ze tří obrázků z nabídky a napsali o něm podle zadaných kritérií krátký příběh. Hodně z nás mělo šanci jej pak přečíst ostatním, ti na které čas nevyzbyl, byli smutní. Poznávali jsme, o kterém obrázku kdo psal a u Sandřina a Šimonova příběhu jsme se i dost nasmáli.
Čtenářskou dovednost "kladení otázek" jsme trénovali u dalšího Odysseova příběhu a šlo nám to báječně. Jen nás štvalo, že jsme se museli střídat ve sdílení otázek, protože jsme pořád chtěli být na řadě :-).
Další na řadě byly pracovky a na tělocvik jsme šli ven.

Čtvrtek 3. 3. 2016
Ohlášený diktát byl prvním úkolem dnešního dne. Nepsali jsme celé věty, ale slovní spojení, abychom se mohli soustředit na správný pravopis. Druhou známku jsme dostali za správné určení vzoru a zapsání tvaru, kterým si pravopis odůvodňujeme. To už bylo horší, někteří jsme si pletli nejen vzory, ale i rody. Mohli jsme při tom používat obě pomůcky, které máme ve třídě - způsob určování, přehled vzorů. Na druhou stranu mnoho z nás napsalo oboje skvěle, takže tam, kde to nejde, je potřeba víc trénovat (například využít doučování) a nebýt líní. Ve skupinách jsme pokračovali tréninkem určování vzorů rodu mužského, vybarvovali jsme políčka podle určeného vzoru, museli jsme při tom dodržovat celý postup a když jsme si nebyli jistí, zeptat se paní učitelky. Problémy občas dělal vzor předseda a soudce, ale jinak jsme si s úkolem poradili velmi dobře. Nestihli jsme ho celý, kdo chce, může ho dokončit jako dobrovolný úkol. Nakonec nás čekalo společné podrobné seznámení se vzorem "pán", z kterého nám šly hlavy kolem a vůbec ho nemáme rádi. Má tolik výjimek! Ale zase už víme, proč nás od samého začátku paní učitelka nutí říkat si tvary vzorů dřív, než napíšeme i/y. To je totiž věc, která nám tady může dost pomoci. Za úkol si máme tento vzor hned začít trénovat, na zítra vypracujeme jedno cvičení, ale musíme přesně podle návodu, který jsme trénovali ve škole.
V matematice jsme dnes sice počítali, ale trochu jinak, než obvykle. Paní učitelka nám na začátku dala dvě stejně dlouhá dřívka a chtěla po nás, abychom z nich (aniž bychom je zlomili) vytvořili číslo 5. Jako na povel se začaly ozývat hlasy "že to nejde", naštěstí ne ode všech. Ti, co místo hudrování začali přemýšlet, přišli brzy na to, že to vlastně jde, jen naše arabské číslice musíme nahradit těmi římskými. A s římskými čísly jsme pak pracovali celou hodinu. Zkoušeli jsme je číst, zapisovat, přemýšleli jsme, kde všude se s nimi setkáme, dokonce jsme s nimi počítali jednoduché příklady. Dost nám to šlo a vypadalo to, že nás i baví :-) .
Téma vlastivědy, kterému jsme se dnes měli věnovat, na pracovních listech nebylo. Dokonce nám ani nevyšlo v tajence křížovky, kterou jsme prvních deset minut luštili. Na chodbě byly připravené lístečky s legendou a my chodili a doplňovali všechno, co jsme věděli. Co jsme nevěděli, to jsme si mohli zjistit. Společně jsme provedli kontrolu a našli v tajence tři slova - Čech, Krok a Libuše. A měli jsme se zamyslet, co mají společného, že to bude tématem dnešní hodiny. A pár z nás souvislost skutečně odhalilo, jednalo se o pověsti.  Dali jsme dohromady, čím se liší pověst od pohádky a pak přemýšleli nad tím, proč o Sámově říši máme hodně historických informací, ale o období, které následovalo po jejím rozpadu, se dozvídáme jen z pověstí. Většina se skutečně zamyslela a zkusila na základě vlastních zkušeností důvod odhadnout (bohužel, ne všichni, stále jsme někteří líní myslet a čekáme, kdo co vyřeší za nás). V učebnici jsme se pak důvod dočetli, porovnali ho se svými domněnkami a zapsali si do listů. Vyčetli jsme i další informace - o Kosmovi a jeho kronice. Zatím nevíme přesně, co znamená slovo "kněz", ale paní učitelka slíbila, že jak se dostaneme v dějinách dál, určitě si ho vysvětlíme. Opět máme dobrovolné úkoly, oba se týkají pověstí.
Na začátku hudebky nám přečetl Ondra svůj dobrovolný referát o Sámově říši, takže se nám téma pěkně uzavřelo a některé souvislosti vyjasnily. Měli jsme na něj i mnoho otázek, nejvíc nás zaujala skutečnost, kolik měl Sámo manželek a dětí. Pár z nás by si také rádo připravilo referát, Terka už si zamluvila Karla IV., kterého se nemůže dočkat.
Pak jsme si pouštěli naše vystoupení - zhudebněné vlastnoručně vymyšlené básně na stěhování národů a oceňovali, co se komu povedlo. Nakonec jsme se domluvili (a odhlasovali si), že zkusíme vymyslet divadlo na jednu českou pověst (vyhrála to Dívčí válka, holky mají radost a vůbec jim nevadí, že v ní prohrají), převedeme ji do básně, zhudebníme a nacvičíme. Snad se nám to povede, teď máme ale za úkol pověst nastudovat, abychom všichni dobře znali děj.
Po obědě angličtina a teď nám končí tělocvik.

Středa 2. 3. 2016
Hlavním úkolem třídnické hodiny byla oslava narozenin Kačky Horešovské. Tradičně jsme zazpívali, napsali přáníčka a na oplátku dostali dobroty. Také jsme psali do žákovských informace o sběru papíru a víček od PET lahví. Vyrobili jsme si cedulky k hřištím, která jsme vyráběli při pracovkách, a vystavili jsme je na okna v šatnách. Zakončili jsme velkým stěhováním, paní učitelka nás přesadila, což někomu nevadilo, někdo byl rád a někoho naštvalo. Naštěstí v hodinách pracujeme, takže není nutný nejlepší kamarád vedle nás, o přestávkách se stále můžeme volně pohybovat :-).
Druhou hodinu byla angličtina, třetí pak dělená matika.
Na začátku přírodovědy nás čekala ohlášená desetiminutovka na ověření našich znalostí o výživě rostlin a živočichů. Po ní jsme se věnovali dýchání rostlin. Nejdříve jsme psali na smazávačky, proč si myslíme, že všechny živé organismy dýchají, a pak své domněnky sdíleli se spolužáky. Většina byla přesvědčena, že smysl dýchání je v tom, abychom neumřeli. Brzy jsme se dozvěděli, že to není úplně přesné. Paní učitelka nám vysvětlila a nakreslila a popsala, že dýchání, nebo-li příjem kyslíku je nezbytný k tomu, aby se uvolnila energie schovaná v potravě. Tedy že kyslík působí jako takové kladivo, které rozbije cukry, při tom se uvolní energie a tu pak rostliny používají pro svůj růst, pohyb, zrání plodů, ... Všechno jsme si to nakreslili a zapsali. Skvělý postřeh měla Kačka H., která hned viděla spojitost - cyklisté, jedoucí do kopce, musí dýchat daleko víc a rychleji, protože potřebují více energie na náročný výkon. Super! Další výborné otázky směřovaly k dýchání živočichů, resp. člověka, tam jsme se ale museli spokojit s tím, že to je téma, kterému se budeme věnovat příští týden.
Poslední byla dílna čtení. Sešli jsme se v kruhu, kde jsme si připomněli práci z minulého týdne. Následovalo čtení, případně dokončení úkolu a návrat do kruhu, kde jsme si ukázali, jak budeme své záznamy sdílet na knížce a zápisu paní učitelky. Poté jsme se rozešli do trojic, kde se nám velmi dařilo tento úkol plnit.

Úterý 1. 3. 2016
Do školy jsme se všichni dostali a tak jsme se hned pustili do matiky. Paní učitelka nám připravila rozcvičku se zlomky o své dnešní hodinové cestě do školy a my jsme si dokázali vysvětlit postup, jak najít odpověď na požadovanou otázku. Bylo potřeba i dělit a tím jsme se dostali i k tématu týdne - pamětnému dělení. Ukázali jsme se, jak při dělení 1000, 10000 a 100000 využít jednoduché pomůcky - ubírání nul, takže pak není potíž ani s tak na první pohled náročným příkladem, jako je 30 000 000 : 500 :-) Na závěr jsme sami zkusili sestavit příklad k pošťácké slovní úloze.
V češtině jsme pilně trénovali rod mužský - určování životnosti, přiřazování ke vzorům rodu mužského. Využili jsme k tomu pracovní sešit a pak i karty se slovy, která jsme zaznamenávali do školního sešitu. Navíc nás čekalo jedno cvičení na známky, naštěstí jen koncovky v rodu ženském, které už máme probrané. A dopadlo to velmi dobře. Potíže jsme měli s větou "Nádob_ z mosaz_ byly zašlé. Kdo nevěděl, co je mosaz, ten se zeptal paní učitelky. Ale kdo si nedočetl větu do konce a myslel, že se jedná o nádobí podle vzoru stavení, udělal chybu, neboť nádobí by bylo zašlé, zatímco nádoby opravdu mohly být zašlé. Domácí úkol je tento týden kratičký, ale za to paní učitelka očekává, že bude napsán krasopisně a bezchybně.
Na začátku vlastivědy proběhla kontrola úkolů, která paní učitelku příliš nepotěšila, protože mnoho z nás svou povinnost nesplnilo. Pak přišlo na řadu ohlášené zkoušení, tentokrát se dobrovolně přihlásil Marek, který zvládl skvěle mluvit na téma Keltové, takže si vysloužil potlesk a jedničku :-). Pak už jsme se věnovali dalšímu tématu, kterým byla Sámova říše. Pracovali jsme s učebnicí, abychom dokázali doplnit chybějící slova v bublinách, kterými se nám Sámo představoval. Paní učitelka se snažila, abychom rozuměli souvislostem, proč se Sámo dostal do čela slovanských kmenů, proč potřebovali být jednotní, proč na ně útočil Dagobert, ... Společně jsme si vše zapsali a také zakreslili do časové osy. Ta byla pro některé překvapení, prý "Sámo vládl nějak krátce.". S využitím videa, mapky a již získaných informací jsme ještě zvládli zakroužkovat správná slova do vět. Kdo chce, může pracovat doma na dobrovolných úkolech o Sámově říši.
Pohanské náboženství jsme využili i ve výtvarce. Po delší době jsme se vrátili ke kresbě podle fantazie. Každý jsme si mohli vybrat jednoho svého boha čehokoliv a výtvarně ho zpodobnit. A tak se nám teď na nástěnku dostanou bohové smrti, lukostřelby, krásy, inteligence, přírody, šperků, ... Zítra jim doděláme "bublina" a pak celou nástěnku vyfotíme.

Pondělí 29. 2. 2016
Jednou za čtyři roky máme Den navíc. Učitelé připraví nabídku dílen s nejrůznějším zaměřením, my si vybereme, zapíšeme se a pak už si celý den užíváme. Bylo tomu tak i dnes, navíc máme to štěstí, že tento den zažijeme za svou školní docházku ještě jednou :-). Jakmile budou k dispozici fotky ze všech dílen, můžete se těšit na jejich prohlídku.