Jdi na obsah Jdi na menu
 


26. týdenní plán

21. 2. 2016

25. TÝDENNÍ PLÁN NÁMOŘNÍ

Ahoj námořníci,

nejdříve musím ocenit všechny statečné, kteří se v sobotu vydali na výpravu do pravěku. Dokázali jste překonat všechny nástrahy doby kamenné i doby kovů, ačkoliv to bylo náročné a ne vždy se dařilo J.

Pár informací ke středě 24. února:

- ráno je schůzka Ekotýmu

- během dopoledne proběhne program o zdravé výživě pro všechny třídy 1. stupně, nevím ale zatím, jaká bude organizace celé akce a kdy přijdeme na řadu my. Proto si určitě vezměte všechno učení, aby vám něco zbytečně nechybělo - AKCE ZRUŠENA

- po obědě máme školení pro učitele, nebude tedy doučování

V sobotu se koná v sokolovně dětský karneval, všichni jste srdečně zváni.

Nezapomeňte, kdo ještě nemá potvrzené dílny na Den navíc, do středy je potřeba odevzdat zápisové lístky. Nevíte-li rady, přijďte za mnou.

Katka Vrtišková

 

Co se budeme učit a co bych měl(a) zvládnout

ČJ

učebnice str. 69-71

Určuji bezchybně probrané mluvnické kategorie. Píšu správně i/y po obojetných souhláskách uvnitř slova a v koncovkách podstatných jmen rodu středního a ženského. Naučím se zpaměti vzory pro rod mužský, přiřazuji slova ke vzorům.

Dílna psaní

Děj příběhu – vyberu vhodná slovní spojení, která popisují, co se odehrává na obrázku. Využiji je k napsání vlastního textu, respektuji rady z minulé práce.

Dílna čtení

Ve dvojici se spolužákem aktivně sdílím své záznamy z minulé hodiny. Při čtení své knihy přemýšlím nad zadaným úkolem o své postavě.

čtení

V další části Odysseova dobrodružství rozlišuji mezi fantazií a realitou. Přemýšlím, co by se stalo s Odysseem bez pomoci bohyně Athény.

M

učebnice str. 64-65, 68

Pamětně násobím velká čísla tisícem, desetitisícem a stotisícem. Řeším slovní úlohy, používám vhodné početní operace. Seznámím se s římskými číslicemi.

geometrie str. 124

Připomenu si rýsování kružnice, zopakuji si geometrické značky a pojmy.

AJ

učebnice str. 43-44

6. lekce – aktivně používám vazbu „There is/are…“ ve větě oznamovací, otázce a v krátké odpovědi.(Ostatní skupiny podle pokynů svých paní učitelek.)

učebnice str. 43

Průběžně pozoruji a zaznamenávám popisem i nákresem pokus svého vědeckého týmu. Vysvětlím rozdíl mezi výživou rostlin a živočichů. Rozdělím živočichy podle toho, jakou potravou se živí, uvedu zástupce jednotlivých skupin.

Vl

učebnice str. 9

Vysvětlím, proč došlo ke stěhování národů a jak se u nás usadili Slované. Vysvětlím, co znamená pojem pohanské náboženství.